Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Korosztályos képzés

2009.07.21

A labdarúgás szakmaisága paradigmává vált, ahol kiemelt szerepet kap az utánpótlás. A labdarúgás színvonalát meghatározó három összetevő: a gazdasági helyzet, a szervezési munka és a szakmai munka szoros összhangban van, hatnak egymásra. Fontos tényező, hogy a szervezési és a szakmai munka önállóan is fejlődhet. Fejlődhet, de ehhez áldozatos munkára van szükség.

 

A fiatal labdarúgók képzése és nevelése érdekében az egyesületek vezetői, edzői terveket kell, hogy kidolgozzanak. A programoknak különböző feladatokat kell megjelölniük. Komolyabb távlati célok elérését csak az biztosíthatja, ha a feladatokat rendszerbe foglalják és szervezetten irányítják. Ezek együttesen az egyesület utánpótlásképző stratégiáját jelenthetik. Ugyanis az utánpótlásrészlegnek kell, hogy stratégiája legyen, amely pontosan tartalmazza a távlati és a közelebbi célokat és a célok elérése érdekében kijelölt feladatokat.

Távlati célként megjelölhető területek:

 • - felnőtt csapat részére nevelt játékosok
 • - felnevelt játékosok eladása, kölcsönadása
 • - sportolási lehetőség biztosítása a fiatalok számára

Egy követhető szakmai fejlesztési program a korosztályos  megkülönböztetéseket a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi, amely szisztematikusan fel van építve, hiszen a korosztályos speciális képzés lépcsőfokait ugyanúgy be kell járnia a labdarúgónak, mint az általános  és sokoldalú képzést.

 

Ki kell alakítani az utánpótlásrészleg stratégiáját. Képzési, nevelési programot kell készíteni és működtetni. Az egész utánpótlásrészlegnek legyen egy szakmai vezetője, aki összefogja a csapatok munkáját és irányítja azt.

 

A képzési és nevelési terv főbb szempontjai:

 • - az egymás után következő korosztályok munkája egymásra épüljön
 • - tartalmazza a korosztályoknak megfelelő specifikumok kiemelt képzését
 • - adjon tág teret a képzési rend lehetőségein belül az egyes edzőknek az önálló munkára
 • - legyen rugalmas, világos, egyszerű

A képzési, nevelési terv végrehajtását rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a szakmai vezetőnek. Nemcsak azért, hogy valóban végrehajtják-e az edzők a korosztályoknak megfelelő súlypontozott képzést, hanem azért is, hogy felfigyeljenek arra, mikor lehet váltani, új súlypontokat beépíteni a csapat, az egyének edzésmunkájába.

 

Legfontosabb alapfogalmak

 

Technika

 

A technika a labda feletti uralmat jelenti. A labdabiztonság alapfeltétele a játékhelyzetek megoldásának. A labdabiztonság csakis a játékos technikai-taktikai tudásán keresztül jut érvényre. Ha ezek párosulnak a csapatjáték szervezettségével, a játékos felkészültségi szintje ekkor tud igazán megmutatkozni.

 

A technikai tudás elsajátításánál a fő célkitűzés:

 • - az egyéni képzettség szintjének emelése
 • - a tökéletes technika végrehajtása, ami technikai-taktikai tudást feltételez
 • - sokoldalú képzés

6-12 éves kor között:

 • - játékos formában
 • - kis játékokkal
 • - egyéni képzéssel
 • - tornákkal, versenyekkel

Ügyesség

 

Az ügyességen olyan összetett koordinációs képességet értünk, amely lehetővé teszi a sportmozgások gyors, célszerű megoldását.

 

Olyan koordinációs képesség, amely mozgásfeladatok gyors, célszerű megoldását teszi lehetővé a sportban és az élet más területein. Az ügyesség mértékeként a mozgásfeladat megoldásának nehézségi fokát, a változó körülményekhez történő gyors és sikeres igazodás idejét illetve a sikeres igazodás megtanulásának idejét, az új feladat elsajátításához szükséges ismétlés számát fogadhatjuk el.

 

Az ügyességet tehát olyan összetett koordinációs képességként foghatjuk fel, amelyben a fő alkotó összetevők: a mozgásszabályozás, a mozgásalkalmazkodás és a mozgástanulási képesség. Az ügyesség szoros összefüggésben fejlődik a mozgáskészségekkel és a kondicionális képességekkel, főként az izomerővel és a gyorsasággal.

 

Az ügyességet jellemzi:

 • - a sikeres megoldások gyakorisága
 • - a gazdaságos megoldás: milyen erőkifejtés, energiafelhasználás árán tudja megoldani
 • - tanulási készség
 • - helyzetfelismerő készség: anticipáció
 • - koordinációs készség: az idegrendszer szabályozó képessége

A játékügyesség szerint a jó játékos nem általában ügyes, hanem speciálisan. Az ügyes játékos előre lát a pályán és tudja a helyes megoldást.

 

Csapatjáték, játéktanulás

 

A futball tanulása kis lépésekben történhet, az egyszerűtől az összetettig. A tanulási folyamatoknak módszertana van, amely az oktatás gyakorlati megoldását rejti magába.

 

A tanítás folyamata szervezettséget, rendszert feltételez, amely a tanulás-tanítás didaktikai alapelvei alapján történhet. Lépésről lépésre meghatározza az oktatási technológiát. Módszertani kombinációkat tartalmaz az 1:1-től a 11:11-ig. A módszer stratégiát működtet.

 

A módszer=a tanítás leegyszerűsítése

 

A csapatjáték és a játéktanulásban a cél nem lehet más, mint a játékhelyzetek megoldásának fejlesztése az életkori sajátosságok szerint.

 

Célkitűzések

 

9-12 évesek: Individuális fázis A játékhelyzetek megoldása I. időszak

Cél: A játékhelyzetek megoldása és feldolgozása egy meghatározott területen társakkal, ellenféllel szemben.

 

Pszichológiai jellegzetességek

 

A fiatal játékosnak megfelelő modelleket kell javasolni.

 

Tudni kell nem nagy jelentőséget tulajdonítani átmeneti elítélendő viselkedésnek.

 

Ellenben hajthatatlannak kell lenni a komoly dolgok esetében (edzők, vezetők, társak tisztelete).

 

A játékos a konfliktus során is alakul.

 

A fiatal játékosok az előképzés során mindig azt várják, hogy felnőttként kezeljék őket, mint a nagyokat, de vigyázni kell rájuk, mint a kicsikre.

 

A fiatal játékosnak jó képének kell lenni önmagáról.

 

Az edző a fiatalok számára referenciát, támpontot bizonyos esetekben példaképet jelent.

 

A játékos egyénisége folyamatosan változik.

 

A játékossal türelmesnek kell lenni.

 

Vannak sikerkereső és kudarckerülő játékosok.

 

Figyelni kell a belső és külső motivációs bázisra. A belső motiváció azt jelenti, hogy mennyire okoz örömöt a játék az egyénnek, a külső motiváció lehet valamilyen jutalom.

Felhasznált irodalom: Ifj. Balogh László, Ozoróczi Gábor és UEFA edzőképzés anyagai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Comprare Cialis Online Sicuro Kelevessy

(Kelevessy, 2019.10.03 06:37)

Cialis Rembourse Pas Best Buy Generic Doryx With Free Shipping <a href=http://sildenaf75.com>viagra</a> Amoxil Cream Candidiasis Benzyl Alcohol

BP. 1112. H. u. 4.

(Bicskei Bertalan, 2010.01.17 09:51)

2009.07.29-én megjelent cikk : "Korosztályos képzés"
egyértelmű, de meg kellene jelölni a felhasznált irodalma(ka)t.